fbpx
Společnost Xiaomi vydává svou první bílou knihu o ochraně klimatu

Společnost Xiaomi představuje svou první bílou knihu o opatřeních v oblasti klimatu, v níž podrobně popisuje mnoho způsobů, jakými se snaží zmírnit změny klimatu. Alain Lam Sai-wai, viceprezident a finanční ředitel společnosti Xiaomi, zveřejnil bílou knihu během konference smluvních stran Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu (COP28), nejvýznamnějšího klimatického summitu letošního roku.

„Společnost Xiaomi byla vždy poháněna technologickými inovacemi a náš přístup k přechodu na nulové emise uhlíku není jiný. Naše neúnavná snaha o technologické inovace je základem zelené transformace společnosti.“ Alain Lam ve svém projevu uvedl: „Prostřednictvím technologických inovací pokračujeme ve zvyšování efektivity našich produktů a pokroku v oblasti udržitelnosti v celém životním cyklu výrobků, čímž přispíváme k naplňování Cílů udržitelného rozvoje Organizace spojených národů (UN SDGs) a neseme odpovědnost za planetu Zemi.“

Dokument podrobně popisuje filozofii nulových emisí uhlíku společnosti Xiaomi, včetně využití AIoT (Artificial Internet of Things) k vytváření ekologických produktů a udržitelných dodavatelských řetězců. Cílem společnosti je usnadnit přechod na nulové emise uhlíku pro průmysl a společnost jako celek.

Cesta společnosti Xiaomi k nulovým čistým emisím je v souladu se směrnicemi ISO Net Zero, které jsou široce přijímaným nástrojem pro tvůrce politik usilujících o nulové čisté emise skleníkových plynů. Společnost se zavázala dosáhnout uhlíkové neutrality do roku 2040 ve svých stávajících činnostech.*

Společnost Xiaomi dekarbonizuje svůj provoz zlepšováním energetické účinnosti a zaváděním inteligentních výrobních postupů. Společnost Xiaomi také podporuje své partnery, aby si stanovili klimatické cíle, které jsou v souladu s jejím závazkem uhlíkové neutrality. To zahrnuje přechod na obnovitelné zdroje energie a zvýšení míry využití materiálů, recyklace a opětovného použití. Společnost Xiaomi se zavazuje k transparentnosti, odpovědnosti a pravidelným auditům, aby zajistila pokrok v dekarbonizaci.

Filozofie nulových emisí uhlíku vede společnost Xiaomi k tomu, aby její produkty a služby byly efektivnější, úspornější a ekologičtější. Ve výrobě také využívá technologii umělé inteligence, aby zvýšila efektivitu a inovace. Umělá inteligence umožňuje společnosti Xiaomi nabízet spotřebitelům udržitelnější volbu životního stylu. Xiaomi například pomáhá snižovat emise skleníkových plynů a spotřebu energie v domácnostech pomocí řešení pro chytré domácnosti.

Platforma AIoT společnosti Xiaomi umožňuje uživatelům snadněji sledovat spotřebu elektrické energie a efektivněji s ní hospodařit. Xiaomi také nabízí nositelná a mobilní zařízení, která uživatelům poskytují vysoce kvalitní a nízkouhlíkové zážitky.

Nově oznámený chytrý ekosystém „Člověk x auto x domácnost“ integruje více než 200 kategorií produktů, propojuje 820 milionů zařízení a pokrývá více než 95 % uživatelských scénářů, aby zajistil špičkový výkon zařízení ekosystému prostřednictvím jediného integrovaného systému. Systém Xiaomi HyperOS je nastaven tak, aby minimalizoval redundanci systémů, zvýšil energetickou účinnost, snížil množství elektronického odpadu a posunul globální cíle udržitelné spotřeby.

Kromě toho společnost Xiaomi zvyšuje úsilí o rozvoj oběhového obchodního modelu. Společnost vyzvala k řadě globálních iniciativ v oblasti udržitelnosti, včetně stanovení cílů nulových čistých emisí, připojení se k iniciativě GE100%, rozšíření programů recyklace elektronického odpadu a zvýšení využívání obnovitelné energie. V letech 2022 až 2026 plánuje Xiaomi recyklovat 38 000 tun elektronického odpadu a investovat do široké škály projektů v oblasti obnovitelných zdrojů energie.

Společnost Xiaomi se zavázala vyrábět kvalitní produkty za příznivé ceny a používat udržitelné technologie, které jsou ekologické, inkluzivní a cenově dostupné.

*Poznámka: Stávající činnosti se vztahují k oblastem podnikání uvedeným v poslední zprávě o příjmech společnosti Xiaomi Corporation, včetně chytrých telefonů, produktů IoT a životního stylu, internetových služeb a dalších.

Veškerou techniku a služby nakoupíte nejlépe ve: