fbpx
Home Soutěže Soutěž amatérské fotografie 2018

Soutěž amatérské fotografie 2018

Soutěž amatérské fotografie 2018

Přihlaste své snímky do 38. ročníku národní soutěže a výstavy amatérské fotografie.

Z pověření a za finančního přispění Ministerstva kultury pořádají NIPOS-ARTAMA a Středisko kulturních služeb města Svitavy za spolupráce Městského muzea a galerie ve Svitavách, Svazu českých fotografů, z. s., Impulsu Hradec Králové, centra podpory uměleckých aktivit a Společnosti Praha fotografická, z.s.

Posláním soutěže by měla být konfrontace tvorby fotografů, kteří nejsou na své tvorbě existenčně závislí. Národní soutěž a následné výstavy mají za úkol nejen představit to nejlepší, co se v posledním období zrodilo na celostátní úrovni, ale také na základě porovnání jednotlivých snímků a hodnocení poroty napomoci k dalšímu uměleckému růstu amatérské fotografie.

Soutěžní podmínky

1.  Zúčastnit se může každý fotograf, občan České republikynebo cizinec mající povolení k pobytu, který se považuje za amatéra.
2.  Do soutěže je možno zasílat fotografie černobílé i barevné, zásadně neadjustované a nepaspartované (to znamená nepodlepené, nerámované, nezalaminované). Fotografie nemají být starší než 2 roky.
3.  Soutěž je vyhlášena pro jednotlivce (kategorie A) a kolektivy (kategorie B)

Kategorie A:

 • A001: pro autory do 12 let – volné téma – přímá fotografie zachycující realitu (bez ohledu na techniku záznamu)
 • A01: pro autory 12 až 18 let – volné téma – přímá fotografie zachycující realitu (bez ohledu na techniku záznamu)
 • A02: pro autory do 12 až 18 let – téma „Můj osobní prostor“

Kategorie A001, A01 a A02, tedy kategorie soutěžících ve věku do 18 let, se od ostatních kategorií liší v tom, že je pro ně soutěž dvoukolová. V předkole je nutné zasílat barevné nebo černobílé fotografie elektronicky. Pro zaslání je nutné se přihlásit prostřednictvím webové stránky soutěže.

Do soutěže autor může poslat nejvýše 10 jednotlivých fotografií nebo 2 seriály po 5 snímcích. Ty z náhledů snímků, které určí k postupu minimálně tři členové poroty, případně rozhodnutí předsedy, postoupí do vlastní soutěže.

Následně autoři budou informováni, které fotografie mají v „papírové podobě“ zaslat do soutěže. Zhotovené fotografie označí podle podmínek, které platí pro ostatní kategorie soutěže a spolu s přihláškou zašlou na adresu: Středisko kulturních služeb města Svitavy, Dagmar Schulzová, Wolkerova alej 92/18, 568 02 Svitavy.

 • A1: pro autory bez rozdílu věku – volné téma – přímá fotografie zachycující realitu (bez ohledu na techniku záznamu)
 • A2: pro autory bez rozdílu věku – téma „Svoboda“

Kategorie B: kolektivy

Pro rok 2018 je jednotné téma pro soutěž kolektivů: „Příběh o pohybu a nehybnosti“.

4. Autor může soutěž obeslat nejvýše pěti jednotlivými fotografiemi v každé kategorii. Seriál do pěti snímků se počítá jako jedna fotografie. Kolektiv může zaslat nejvýše 15 snímků, z toho od jednoho autora maximálně tři práce. Každý autor může soutěžit jako jednotlivec i jako člen kolektivu, nikoliv však se stejnými pracemi. Kolektiv zvolí k obeslání soutěže jednotnou velikost fotografií. Do soutěže jsou přijímány fotografie od formátu 20 x 30 do formátu 40 x 50 cm. Porota má možnost rozhodnout ve výjimečných případech i o přijetí fotografií jiných rozměrů.

5. Každá fotografie musí být označena na zadní straně v pravém rohu dole názvem snímku (u seriálu i pořadovým číslem), jménem, příjmením autora a adresou, na zadní straně v levém horním rohu uvedením kategorie, u kolektivů plným názvem klubu či skupiny a jménem a adresou autora. Na zadní straně je třeba uvést u kategorie A datum (rok vzniku snímku) a věk autora. K soutěžní fotografii nebo seriálu, které jsou zpracovány digitálně, přiloží autor CD se soutěžními fotografiemi.

6. Soutěžní zásilka pro kategorie A1, A2 a kategorii B musí obsahovat přihlášku a účastnický poplatek ve výši 150 Kč. Zásilky bez vyplněné přihlášky nebo bez účastnického poplatku nebudou do soutěže přijaty a autor si je může vyzvednout pouze osobně. Pořadatel nepřejímá zodpovědnost za poškození fotografií při poštovní přepravě. Pečlivé zabalení je záležitostí každého autora.

7. Fotografie nesplňující podmínky v bodech 4.-6. nebudou do soutěže přijaty.

8. Porota vybere z přijatých fotografií mimo oceněných ještě další, které budou spolu s oceněnými vystaveny u příležitosti vyhlášení výsledků soutěže ve Svitavách. O této skutečnosti budou autoři informováni. Výstava bude reprízována v dalších městech. Fotografie z výstavní kolekce (mimo oceněných) budou autorům vráceny po skončení těchto výstav, nejpozději v květnu 2019.

9. Porota má právo vyjmout z cyklu nebo seriálu jednotlivé fotografie a hodnotit je jako samostatné snímky.

10. Oceněné fotografie budou předány do Sbírky české fotografie SČF se zachováním autorských práv.

11.  Pořadatel si vyhrazuje právo použít oceněné a vystavené fotografie pro propagaci akce, a to i v budoucnu, bez nároků na honorář, při zachování autorských práv.

Hodnocení

Hodnocení snímků národní soutěže provede odborná porota jmenovaná NIPOS-ARTAMA. Předsedou poroty je doc. Josef Ptáček. Hodnotícím kritériem je výtvarná, myšlenková a technická kvalita snímků.

Ve všech kategoriích porota ocení fotografie umístěné na prvních třech místech.

V kategorii B porota ocení vítězný kolektiv částkou pět tisíc korun.

Dále může udělit maximálně tři čestná uznání v každé kategorii.

Všechny vítězné fotografie budou zveřejněny v reprezentativním katalogu výstavy a na doprovodném CD.

Mimo tyto ceny mohou být bez ohledu na kategorie udělována tato ocenění:

 • Cena nakladatelství Zoner Press,
 • Cena Fotofestivalu Rudolfa Zukala Moravská Třebová,
 • Cena starosty města Svitavy,
 • Cena ředitele SKS Svitavy,
 • Cena FOMA Bohemia za nejlepší černobílou fotografii,
 • Cena SČF – vzpomínka na prof. Ludvíka Barana,
 • Cena Impuls Hradec Králové,
 • Cena časopisu FOTO,
 • Cena ředitelky Městského muzea a galerie Svitavy.

Ocenění autoři obdrží diplom a plaketu, popřípadě věcné ceny sponzorů soutěže.

Harmonogram soutěže

 • Příjem fotografií předkolo A001, A01 a A02 (uzávěrka předkola) – do 15. ledna 2018
 • Hodnocení poroty předkola a sdělení informace o postupu – do 7. února 2018
 • Příjem fotografií „na papíře“ – do 10. března 2018
 • Hodnocení poroty – do 14. dubna 2018
 • Slavnostní předání cen soutěže a zahájení výstavy – 12. května 2018
 • Výstava v Městském muzeu a galerii ve Svitavách – 12. května až 10. června 2018

[zdroj fotonarodni.cz]

Veškerou techniku a služby nakoupíte nejlépe ve: